Willefonden

Hugos Stiftelse presenterar stolt veckas stipendiat: Willefonden! De ordnar läger för familjer med barn med odiagnostiserade sjukdomar. Under 2021 är målet att 25 familjer ska kunna vara med.

– Stipendiet innebär att vi kan bjuda in fler familjer till lägret. Målet är att inspirera familjerna att umgås hela familjen tillsammans oavsett hur sjukt det sjuka barnet är. Det blir utflykt på skogsstigar med rullstolar, fläskboll, bad och mycket annat, säger Helene Cederroth som är ordförande i Willefonden.

Organisationen ordnar även föräldrahelger där man kan dela erfarenheter, och hämta stöd från andra i samma situation.

Checken räcktes över av Hugos Stiftelses representant Johanna Andersson och togs emot av Tina Cangemark, som är ledamot i Willefonden.

Stort grattis Willefonden!