Hugos Stiftelse vill lära svenska skolbarn mer om olikheter och bemötande

Inför läslovet delar Hugos Stiftelse ut boken Operation slutstirrat av Anna Pella till alla lågstadieskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor i hela landet. Boken skickas ut med tillhörande lärarhandledning och med detta hoppas stiftelsen och författaren Anna Pella att värdegrundsarbete kring temat funktionsnedsättning, mångfald och bemötande ska ges en större plats i de svenska klassrummen.

Operation slutstirrat handlar om syskonen Vide, Tintin och Mio. Mio har en funktionsnedsättning och kan inte gå eller prata. Berättelsen har sin början i att ett barn på skolgården stirrar och pekar på Mio och undrar om Mio är en människa. Vide ser detta och blir arg och ledsen. Detta och en rad andra händelser leder till att Vide startar Operation slutstirrat tillsammans med en kompis.

– Händelsen på skolgården är en sann historia från när mina yngsta barn hade börjat lågstadiet. Vår äldsta dotter gick i särskola och ibland när vi kom in på syskonens skolgård hände det att pedagogerna inte visste vad de skulle göra, de tittade bort eller ”frös fast”. Barnen tittade på de vuxna och härmade dem, säger Anna Pella.

Med utskicket, som går ut till drygt 4 500 skolor, hoppas stiftelsen och Anna att lärare och pedagoger får verktyg för att kunna arbeta mer handfast kring mångfald, och tillsammans med sina elever reflektera över bemötandefrågor genom högläsning, övningar och gemensamt arbete.

– Att bemöta det som är annorlunda är något vi alla måste jobba med, varje dag, hela livet. Ju äldre vi blir, ju mer rädda blir vi för att göra fel, så vi gör ofta ingenting. Vi saknar kunskap och låter istället våra fördomar styra hur vi agerar. Genom att låta barn i lågstadieåldern arbeta med dessa frågor hoppas jag att vi kan ge denna generation nya verktyg att bemöta varandra och sin omvärld, säger Anna.

Mikael Nordmark är en av grundarna till Hugos Stiftelse.

– Annas böcker om Funkisfamiljen gör skillnad. Ju fler barn som får ta del av hennes berättelser ju större skillnad kan de åstadkomma i samhället när det gäller att förändra attityder. Vi är mycket glada över att Hugos Stiftelse kan vara med och bidra till att Operation slutstirrat kommer ut till landets samtliga lågstadieskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor, säger Mikael.

Boken blir teater 2022

Teatergruppen Torgteatern planerar en turnerande föreställning om bokserien, med preliminär premiär i september 2022. Teatern kommer att fungera som ett perfekt komplement till fortsatta diskussioner i klassrummet.

Kontakt

Anna Pella, författare
anna@funkisfamiljen.se
telefon: 076-833 95 26

Mikael Nordmark, grundare av Hugos Stiftelse
mikael.nordmark@malmhill.se
telefon: 070-301 81 91

Mikael Nordmark Anna Pella Operation Slutstirrat bok