Vem kan få bidrag?

Vi prioriterar främst aktiviteter och verksamheter som bidrar till Hugos Stiftelses ändamål och når ut till eller hjälper flera personer. Det betyder att bidrag till föreningar och organisationer kommer att prioriteras. Vi ger inte bidrag till enskilda personer eller till skolor. Se gärna här vilka verksamheter som har fått bidrag för att få en uppfattning om vilka typer av verksamheter vi vill bidra till.

Stockholm frame fotball

Hugos Stiftelses ändamål och projekt

Hugos Stiftelse ska särskilt stödja projekt som syftar till hälsofrämjande initiativ och till den kategorin hör Glädjeknuff, AIK United Fotboll, Stockholm Frame Fotboll & Bara Vanlig som alla fått bidrag under 2021. Vi har också valt att ge bidrag till RBU som arbetar på många olika plan med allt från hälsofrämjande initiativ via läger och annan verksamhet men framförallt opinionsbildande för att värna personlig assistans och på så sätt skapa förutsättningar för ett aktivt liv. Alla dessa tycker vi representerar Hugos Stiftelse på ett ypperligt sätt och vad vi vill åstadkomma.

Villkor för ansökan

För att ansökan ska beviljas måste den vara komplett. Ansökan måste även gälla något som ligger inom stiftelsens ändamål, dvs att initiera, främja och finansiera aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.

Vem kan få bidrag?

Vi prioriterar främst aktiviteter och verksamheter som bidrar till Hugos Stiftelses ändamål och når ut till eller hjälper flera personer. Det betyder att bidrag till föreningar och organisationer kommer att prioriteras. Vi ger inte bidrag till enskilda personer eller till skolor. Se gärna här vilka verksamheter som har fått bidrag för att få en uppfattning om vilka typer av verksamheter vi vill bidra till.

Stockholm frame fotball

    Om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan, kontakta oss via på info@hugosstiftelse.se eller på 010 – 405 55 95.