Sluta Stirra

Sluta Stirra är en ideell förening som främst jobbar med 4 delar, vilka är bemötande, evenemang, inspiration och yrket personlig assistent. Genom att föreläsa och pärla armband med budskapet Sluta Stirra vill de sprida kunskap i bemötande gentemot människor som avviker från just ditt så kallade normala. ”Ett leende föder ett leende och ett hej föder ett hej”.
De skapar evenemang för barn med funktionsvariationer där de kan ta med sig sin familj, sina assistenter och vänner. Evenemang där du inte ska behöva tänka på bemötande eller tillgänglighet.
Inspirationen står @teammorris2017 för, Morris är 8 år och föddes med en svår hjärnskada. Trots detta ser han inte hinder i sin vardag, utan med hjälp av sin assistans testar han på nya äventyr och hoppas kunna inspirera andra att göra detsamma.
Sluta Stirra vill höja statusen på yrket personlig assistent och slå hål på eventuella fördomar, därför låter de olika personer praktisera som assistent för en dag hos Morris och för assistenter har de tagit fram assistentgruppen PEP Meetup, en samlingsplats för personliga assistenter.
Läs gärna mer på www.slutastirra.se