RBU blir årets första stipendiat

Årets första stipendiat i Hugos Stiftelse är RBU – Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar! RBU arbetar för att barn och unga ska bli bemötta med respekt och få den hjälp det behöver. Ett viktigt arbete!

Checken överräcktes till Johan Klinthammar, RBU:s förbundsordförande, av Camilla Olsson på Hugos Stiftelse.