RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Årets första stipendiat i Hugos Stiftelse är Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. De arbetar för barn och ungdomars rätt att bli bemötta med respekt och att få det stöd man behöver.

Under pandemin 2020 har de också arbetat för att även barn med svåra sjukdomar och fysiska funktionsnedsättningar ska räknas som riskgrupper. Nästa år planerar de att fortsätta sitt viktiga påverkansarbete, och även utveckla nya mötesformer för att motverka ensamhet och isolering. Läs mer om RBU:s arbete på rbu.se

Maria Persdotter är förbundsordförande i RBU och den som tog emot checken på 50.000:- från Martin Wilén och Camilla Olsson från Hugos Stiftelse.