Löpargruppen Bara Vanlig

Veckans stipendiat i Hugos Stiftelse är Bara Vanlig som arrangerar löpargrupper för personer med funktionsvariationer. Precis som för många andra föreningar har Bara Vanlig haft ett tufft och utmanande 2020 vilket bland annat resulterade i en framskjuten terminsstart. Trots rådande omständigheter kunde Bara Vanlig ställa om verksamheten genom att Coronasäkra träningarna med att ta fram ett anpassat bildstöd samt köpa in handsprit och hålla säkert avstånd.

Utöver det kunde man även starta upp två nya löpargrupper på två nya orter i Sverige – Strängnäs och Hudiksvall.

Dessutom kunde man under året hålla i sina första utbildningar i Bara Vanlig-metoden, ett unikt arbetssätt där delaktighet, självbestämmande och alla människors lika värde står i fokus.

Pengarna från Hugos Stiftelse kommer bidra till fler uppstarter av löpargrupper så att fler människor får se och uppleva Bara Vanligs unika rörelseglädje och gemenskap. Rörelseglädje och gemenskap är för alla oavsett förmåga.

Checken överlämnades på coronasäkrat vis via videosamtal, och togs emot av verksamhetsansvarig Niclas Wennerlund som håller i checken, projektledare Malin Hägg och kommunikatörerna Kevin och Alexander Nordfors.

Stort grattis Bara Vanlig! <3