Hugos Stiftelse fortsätter att stötta RBU:s viktiga arbete

Nästa stipendiat i Hugos Stiftelse är Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. De har fått stöttning av stiftelsen under flera år för sitt viktiga arbete för funktionsnedsatta barn och ungdomars rätt att bli bemötta med respekt och att få det stöd man behöver.

Johan Klinthammar är ny förbundsordförande i RBU och den som tog emot checken på 50.000:- från Mikael Nordmark på Hugos Stiftelse.

Stort grattis RBU! Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!