Inför läslovet 2021 delas Anna Pellas bok Operation slutstirrat ut till alla lågstadieskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor i Sverige.

Barns och vuxnas bemötande av det som är annorlunda är något som vi alla måste jobba med, varje dag, hela livet. När vi är ovana och inte vet hur vi ska agera blir många rädda för att göra fel. Då gör vi ofta ingenting. Vuxnas signaler plockas upp av barnen som inte heller är vana vid det som är annorlunda.

Genom att låta barn och pedagoger tillsammans arbeta med frågor kring funktionsnedsättning hoppas vi, Anna Pella och Hugos Stiftelse, kunna ge barn och vuxna bättre verktyg för att bemöta varandra och sin omvärld. Och samtidigt skapa förståelse för människor med funktionsnedsättning.

Introduktion till Operation Slutstirrat

Anna Pella är författare, journalist och fotograf som främst skildrar familjeliv och människor med funktionsnedsättning. I sina böcker om Funkisfamiljen tar hon upp ämnen kring bemötande, barns frågor om ovisshet, barns tankar om döden och om utsatthet. Men också om glädjen, nyfikenheten och vänskapen som är så stark hos barn. Med bokserien Funkisfamiljen vill hon skapa förståelse och kunskap kring funktionsnedsättning och livet i en funkisfamilj.

Material för nedladdning

Lärarhandledning Operation slutstirrat (pdf)
Lärarhandledning hela serien (pdf)